Unlock Insight Workshop 

Pak de mest relevante indsiger fra dine kundeundersøgelser ud

I Unlock Insight workshoppen får vi dig til at tænke langsigtet og strategisk ud fra dine egne resultater. Fremfor at lave enkelte og hurtige justeringer, som måske virker lige nu og her, hjælper de langsigtede justeringer dig med at give dine kunder en endnu bedre oplevelse.

Dine indsigter bliver vigtige, når du bruger dem til at handle og drive forretning efter. Derfor er det også vigtigt at forstå og omsætte dine indsigter på den bedst mulige måde. Du omsætter dine indsigter fra rapporter bedst, når du ved, hvad det langsigtede formål er med dine undersøgelser.

Denne workshop giver dig konkrete værktøjer til at pakke dine resultater ud, så du bliver endnu bedre til at fortolke, handle og opnå større værdi af dine kundeundersøgelser.

Handl på de vigtigste indsigter

Det vigtigste for os, i denne workshop, er at få din organisation til at træffe de bedste beslutninger og få det behov, som I stræber efter, opfyldt.

Daglige beslutninger, som ’bare’ får forretningen til at holde sig oven vande, holder ikke i længden. Det kan f.eks. være at lukke en enkelt dårlig sag fra kundeservice, så ens NPS bliver bedre – og derefter gøre det til normal praksis. Det er dog ikke en god model for, hvordan man tager beslutninger. 

Det bliver for kortsigtet at tænke en sag af gangen, fordi der lige pludselig skal tages stilling til alle de dårlige sager enkelt vis. Det giver mange forskelligartede beslutninger og det tager tid. samtidig skaber det meget lidt overblik over, hvordan man kunne komme alle disse dårlige sager i forkøbet.

Vi danner grundlaget for dine vigstigste belutninger

De bedste beslutninger er beslutninger, som skal holde din organisation strategisk oven vande og som sigter mod, hvilke taktiske træk som den enkelte afdelingen skal tage ved eksempelvis dårlige kundesager. Det skaber altså et større spillerum og flere handlemuligheder for den operationelle afdeling – i det her tilfælde kundeservice – når beslutninger bliver truffet ud fra et overordnet regelsæt.

Du lærer i denne workshop blandt andet at forstå dine touchpoints og dashboards samt at bringe det i spil på et operationelt plan. 

Vores implementerings workshop hjælper dig med forstå, hvordan du skal implementere de gode beslutninger og måle effekten af dem.

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK