Spørgeskema workshop

Dine spørgeskemaer får de mest rigtige spørgsmål

Hvad går din spørgeskemaundersøgelse ud på? Hvilken form skal din undersøgelse have? Og hvilken viden skal spørgeskemaet producere til hvilke personer? I spørgeskema workshoppen finder vi ud af hvilke spørgsmål, der skal stilles, og hvilken viden og data til hvilke niveauer i organisationen, som du skal have tilbage.

Dit spørgeskema kræver grundige overvejelser, før det bliver til et spørgeskema, som skaber et oplyst grundlag at handle efter. Overvejelserne til dit spørgeskema bygger i høj grad på, hvad den forventede, overordnede målsætning er med skemaet.

Denne workshop gør det helt klart, hvad målsætningen for spørgeskemaet er. Vi finder sammen ud af, hvilket primært fokusområde din undersøgelse skal have. Er det f.eks. med fokus på salgsstyring, optimering af kundekontakt og de daglige processer eller overordnede markedsundersøgelser?  

Vi stræber efter at opnå en fælles konsensus om undersøgelsens målsætning, så alle parter er fuldstændig indforstået med formen på bl.a. spørgeskemaet, spørgeskematypen og, hvem de adspurgte personer (respondenterne) er. Samtidig skal vi også have defineret, hvilken projektledelsesform projektet skal styres igennem. Dertil kommer der en del praktiske spørgsmål, som f.eks. hvilke kontaktflader din organisation har til at gennemføre undersøgelsen. Skal vi gøre det via E-mail, brev eller jeres hjemmeside.

Dit spørgeskema skitseres ned til mindste detalje

Denne workshop strejfer ikke kun overfladen af din spørgeskemaundersøgelse. Den hjælper dig også med at skitsere dit spørgeskema – lige fra hvor mange spørgsmål, der er relevant, til en skitsering af enkelte spørgsmål.

Det hele lader sig kun gøre, fordi vi går i dialog omkring dine behov og dit ønske om at vide mere om din organisation. Vi skal altså først have klarlagt, hvilke hovedområder du ønsker viden om. Dernæst hvilke underområder som du ønsker uddybet.

Et hovedområde, du ønsker viden om, kan være være din nærmeste leder. Det underområde du ønsker uddybet, kan være hans overordnede troværdighed eller hvordan han konflikthåndterer situationer på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilket område der er vigtigst at få viden om – på den måde kan I få det rigtige antal spørgsmål i spørgeskemaet, den bedst mulige svarprocent og dermed mest kvalificerede svar tilbage.   

Herefter kan du finde ud af hvilke integrationer, vi skal forhold os til i løsning, når vi holder en integrations workshop med dig.

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK