Vi leverer services af enhver art, til dig der er bruger af software platforme, indenfor vores netværk af software leverandører og partnere.

SUPPORT

Datalytic understøtter supportbehov på alle vores softwareværktøjer. Vi kan hjælpe vores kunder med dansksproget support med alt fra spørgeskemaopsætning til rapportgenerering. Alle vores supportmedarbejdere har flere års erfaring med spørgeskemasystemer. Vi yder support til både Qualtrics, Limesurvey, QuestBack, Klipfolio og Informs.

SYSTEM
KURSER

Vores kursusvirksomhed understøtter vores kunder i deres do-it-yourself behov. Vi underviser i survey- og dashboardsystemer fra begynder til avanceret niveau. På toppen af dette tilbyder vi også grundig uddannelse i metoderne bag. Vi tilbyder kurser i QuestBack Essentials, Qualtrics, Limesurvey, Informs og Klipfolio.


INTE
GRATIONER

Datalytic understøtter behovet for automatiseret udsendelse af spørgeskemaer og integration til dashbordsystemer. Mange års erfaring med IT integrationer giver os værktøjerne til at understøtte din organisation. I samarbejde med din interne IT afdeling automatiserer vi alle dine processer indenfor surveys. Vi laver integrationer både fra og til alle vores softwareværktøjer.

OPSÆTNINGER &
LAYOUT

Datalytic kan hjælpe med opsætning af spørgeskemaer i alle vores understøttede spørgeskemasystemer. Vi opsætter alt fra simple spørgeskemaer til tests og evalueringer med avancerede logikker og javascript. Derudover koder vi et spørgeskemalayout efter din virsomheds designguide. Vi understøtter både Qualtrics, QuestBack, Informs og Limesurvey.

HOSTING

Hos Datalytic kan vi hjælpe dig med at opsætte din egen hostede løsning. Vi kan hjælpe med at opsætte Limesurvey på din egen server, så du har fuld kontrol over spørgeskemasystemet. Vi opsætter den nødvendige sikkerhed, så du selv kan hoste dit eget surveysystem.
DASHBOARDS


En kerneydelse hos Datalytic er opsætning af større og mindre dashboards. Vi kan levere et fullservice dashboard, hvor vi sørger for alt fra datakvalitet til opsætning og design af dashboardet. Vi kan også hjælpe dig igang med en partservice løsning, hvor vi designer og opsætter dashboardet, men i selv sørger for datakvaliteten. Indenfor dashboards arbejder vi i Tableau, Power BI, Klipfolio og Qualtrics Vocalize.