Medarbejder
tilfredsheds
undersøgelse (MTU)

Forstå dine medarbejders værdier og brug disse data til at tage strategisk vigtige beslutninger

Vil du måle dine medarbejderes tilfredshed og skabe en bedre sammenhængkraft i din organisation?  Medarbejdertilfredshedsundersøgelser viser, hvilke værdier dine medarbejdere sætter pris på i din virksomhed, så du kan skabe en god kultur. Få en skræddersyet undersøgelse i dag.

Medarbejdertilfredshed går ud på at skabe den bedste sammenhængskraft mellem lederens forventninger til arbejdet og de ansattes trivsel. Hvis denne sammenhængskraft svigter, kan det resultere i illoyale og utilfredse medarbejdere, der har en generelt lavere effektivitet. Dette kan medføre til hyppigere udskiftning af personalet, fordi de overordnede forretnings mål og deadlines ikke nås.

Lyt til dine medarbejdere

Du øger den generelle medarbejdertilfredshed ved at lytte til dine medarbejderne og drage nytte af den feedback, I får ind fra medarbejdertilfredshedundersøgelserne. De skaber et kvalitativt fundamentet for at kvalificere nye forslag og nye idéer på arbejdspladsen.

Tilfredse medarbejdere resulterer som oftest i en øget loyalitet, arbejdsindsats og engagement i det daglige arbejde. Alle disse positive resultater skaber en øget produktivitet og kan endda påvirke kundetilfredsheden alt afhængig af din branche.

Det gøres med hjælp af vores medarbejdertilfredsundersøgelser. 

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK