Lederevaluering

Få en 360 graders lederevaluering fra troværdige kollegaer og ledere. 

Alle de involverede parter kommer rundt om lederens praksis i organisationen – det giver værdi for lederen – både personligt og fagligt. Bliv f.eks. bedre til se de resultatskabende faktorer og udviklingspotentialer.

360 ° feedback er en metode til at indsamle viden og feedback om en virksomheds ledende aktør ud fra både medarbejderne, lederne til aktøren og aktøren selv. Den viden og feedback bliver efterfølgende brugt til at styrke og udvikle lederen mod at tage større handlekraft og opnå indsigt, når det gælder temaer på arbejdspladsen som:

  • Lederudvikling
  • Kompetenceudvikling
  • Forandringsprocesser
  • Performanceudvikling
  • Talentudvikling
360 ° feedback er en konstruktiv lederevaluering

Denne feedback-type skaber konstruktiv viden om lederen, fordi alle formodningerne om, hvad der gør en god leder, tages ud af ligningen og indsættes med kontekstnære erfaringer og fagligt funderede overvejelser. Det er med til at motivere og klæde lederen på – både overfor ham selv og overfor resten af organisationen.

Det er en holistisk og feedbackorienteret tilgang, der kortlægger helheden af lederens personlige egenskaber, ud fra de enkelte stemmer i virksomheden.

Konkrete forbedringpunkter

Lederen opnår med en 360 ° feedback flere positive effekter:

  • Mere fokus på hvad der driver organisationen mod de rigtige resultater
  • Bedre indsigt og proaktiv planlægning af lederens udvikling
  • Afklaring af de vigtigste værdier i hverdagen.
0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK