Integrations Workshop

De bedste integrationer sparer dig for de værste kundeoplevelser

Hvilke integrationer er de bedste at få impelementeret i dine undersøgelser? Vores integrations workshop giver dig, som mindre eller mellemstor virksomhed, overblik i, hvilke integrationer der passer bedst til din undersøgelse. Du har måske brug for at få dine touchpointundersøgelser integreret i CRM eller lign. –  sammen finder vi frem til de mest relevante integrationer.

Dine integrationer bygger grundlaget for, hvordan dit primære system snakker sammen med de eksterne programmer. Det er integrationerne, du deler dit data med, der er afgørende, hvis systemet skal kunne noget ud over det sædvanlige.

Denne workshop rådgiver dig i, hvad du bør vælge og hvilke muligheder, der er indenfor integrationer til dit system. Vi finder sammen frem til, hvad hovedformålet er med dine integrationer – samt hvilke primære funktioner og behov som de specifikt skal opfylde.

Integrationer udvider dine undersøgelser

Denne workshop går ind i forlængelse af vores sprøgeskema workshop og rådgiver dig i, hvilke integrationer der bedst kan betale sig for netop dine undersøgelser. Har du f.eks. brug for en integration til CRM, når du undersøger dine kunders touchpoints? Så går vi ind og ser, hvordan det skal integreres i din organisation – både strategisk, taktisk og operationelt. Hvis det er en CRM-integration, går vi ind og vurderer, hvordan den skal sættes op og hvilken viden de forskellige aktører skal kunne opnå med integrationen.

Intergrationerne går aktivt ind og deler den vigtigste viden ud til de helt rigtige aktører. Det gør, at du får overblik over, hvad du skal gøre, hvordan og hvornår du skal handle. Læs mere om hvordan du får overblik i rapporterings workshoppen.

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK