Strategi workshop

Den gode strategi skaber resultater i fremtiden, men tænkes i nutiden

Hvad er din overordnede strategi med dine målinger? Hvilken viden skal indsamles, og hvem skal den indsamlede viden understøtte? Hvilke ressourcer har du tilgængelig til at gøre det? Vores workshops om strategi hjælper dig med at udtænke din samlede virksomhedsstrategi. Læs herunder hvordan.

Din strategi er dit samlede mål for, hvor du vil tage din virksomhed hen. Det er det overordenede blik, der samler alle delene i din virksomhed – og gør dig i stand til at tænke fremad og levere resultater med hele din virksomhed.

Denne workshop skal give dig et holistisk billede af din virksomheds behov – lige fra de strategiske og ned i de taktiske og operationelle behov. Vi tager udgangspunkt i feedback-management, som har sit grundlag i målinger og indsamling af viden om dine kunder og medarbejdere på alle niveauer af organisationen. Det kan f.eks. foregå gennem NPS (Net Promoter Score), kundetilfredshedsundersøgelser, med mere.

Vi finder frem til best practice hos dig

En strategi workshop tager i vores øjne altid udgangspunkt i din virksomheds overordnede behov. Sammen finder vi ud af, hvad din overordnede målsætning er med undersøgelsen, men også hvilket videns-behov, du skal have understøttet i din organisation. Hvem skal den indsamlede viden f.eks. tilgodese i organisationen? Skal det være dine accountmanagere, din projekleder, mellemledere eller dem, der opholder sig i ”maskinrummet” og står for den daglige drift i butikken?

Først skal der dog kortlægges, om der er de fornødne ressourcer til rådighed i din organisation i forhold til de ønsker og den adfærd, du gerne vil have ændret i organisationen. Desuden er det også vigtigt at vurdere, hvor meget tid og arbejdskraft der er afsat til de interne processer under selve udførelsen, samt hvordan behandlingen af de indsamlede data skal foregå. 

Når vi er kommet rundt om de praktiske og overordnede spørgsmål går vi i gang med at indsnævre fokusområdet. Det gør vi mere konkret i spørgeskema workshoppen.

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK