Dashboards og Online Rapportering

Visualisér dine data online på den nemmeste og mest effektive måde til mange forskellige aktører i din virksomhed.

Det gør du ved at visualisere dine data gennem dashboards og online rapportering. Visualiseringer i bl.a. dashboards skaber et konkret overblik af dine vigtigste data – så du kan finde rundt i dem. Find f.eks. ud af hvordan din NPS udvikler sig over tid, hvad hver enkelt afdeling ser eller hvad nye og gamle brugere skal kunne se.

Dashboards visualiserer dine forretnings data – hovedsageligt Business Intelligence (BI)-data. De giver en god indgangsvinkel til at monitorere hverdagen i en kompliceret og mangfoldig virksomhed. Samtidig med det bliver dine data også interaktive, og du kan f.eks. stille spørgsmål til dine dashboards, som derefter giver dig et svar.

Dashboards er således ikke en deskriptiv en-vejs kommunikation, men du bruger dem også til at forudsige, hvilke forretningsbeslutninger der skal tages på de forskellige niveauer i din virksomhed, ved at opnå god struktur på dine data. Når struktureringen af dine data er på plads, vises dine data, sådan som du har brug for at se dem og til de bestemte personer i virksomheden.

Det handler for os om at strukturere og operationalisere på dine data ved at gå ind og afdække din virksomheds forskellige behov – alt efter hvilken afdeling, der skal have vist hvad.

Få overblik over de strategiske, operationelle og taktiske mål i din virksomhed

Vi hjælper dig med at finde ud af, hvem i virksomheden der har brug for at få overblik over hvilke data. Samt hvilke spørgsmål og svar der er relevante for deres rolle i virksomheden. 

Har de f.eks. en operationel funktion i virksomheden skal de have mulighed for hurtigt at kunne se deres data, samt hvilke touchpoints de skal forbedre sig i. Mens de mere taktisk orienterede i organisationen har fokus på, hvad der bedst kan betale sig at rykke rundt på eller ændre på med hjælp af velskruktureret data.  

Data skal kunne fortolkes rigtigt gennem dashboards

Hvordan du fortolker dine data tager altid udgangspunkt i kvaliteten af dine data. Vi skaber overblik i dine data, hvor strukturering og filtrering af data skaber det bedste udgangspunkt for dine overvejelser – hen imod de rigtige operationelle og taktiske beslutninger.

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK