Business Intelligence

BI-data af høj kvalitet øger din omsætning

Vil du omsætte dine data fra Business Intelligence (BI) til reelle forbedringer af din kunde- og medarbejdertilfredshed, så det forøger den samlede loyalitet? BI-data af høj kvalitet øger dine muligheder for at træffe strategisk afgørende beslutninger for dine medarbejdere og kunder. 

Business Intelligence er en løsning, der opererer med forskellige datasæt – ofte på tværs af mange datakilder. Den gør det muligt at sammensætte data på tværs af programmer og databaser, så du får de vigtigste informationer sammenholdt og visualiseret. Du kan f.eks. sammensætte Excel-data med Access-databaser og få filtreret på de vigtigste parametre samt visualiseret, hvad du vil have.

BI-data bliver i denne sammenhæng brugt til at prioritere og fremhæve de mest presserende kundeindsatser.  Det gøres gennem udregninger af dine specifikke data fra f.eks. surveys.

Det gør vi hovedsagdeligt med Microsoft Power BI.

BI-data hjælper dig med at  prioritere dine kundeindsatser 

Du kommer til at basere dine kundeindsatser på baggrund af det BI-data, som vi får fra dine surveys. Vi sammenholder dine surveydata med f.eks. din omsætning og regner derefter ud, hvor dine kundeindsatser skal ligge henne.

BI-data gør det altså muligt, via. udregninger, at prioritere al din data og forstå, hvem de skal bruges til, og hvad de skal bruges på. Vi udregner f.eks. fra dine spørgeskemaer, hvilken kunde som du skal handle på, så din bundlinje forbedres. Dine data viser dig, hvad du egentlig skal gå efter for at øge din værdi. 

Dertil bliver jeres BI-data visualiseret i dashboards, som  sætter et klart billede af dine kunders oplevelser samt de indsatser, du skal forbedre.

Gå efter en øget omsætning og den bedste kundeloyalitet ved at aktivere dine BI-data  fra surveys i dag.

0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK