Arbejdspladsvurdering


Få hjælp til at afdække hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er vigtige indenfor din branche samt hvilke love og regler, du skal være opmærksom på.

Vidste du f.eks., at en arbejdspladsvurdering (APV) er lovpligtig og alle virksomheder i Danmark, der har ansatte ansat, skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering?

En arbejdspladsvurdering (APV) er en intern kvalitetssikring af arbejdsmiljøet i jeres virksomhed. Det er en intern process, som igangsættes af medarbejder- og sikkershedsrepræsentanter i virksomheden. Det betyder, at der i hver virksomhed internt vælges egne medtoder og redskaber til at gennemføre APVen.

Et godt arbejdsmiljø i din virksomhed er blevet mere relevant end nogensinde, fordi et godt arbejdsmiljø kan føre til større produktivitet, medarbejdertilfredshed og dermed også bedre kundetilfredshed og større omsætning.

Et godt arbejdsmiljø medfører blandt andet:

  • Færre omkostninger ved ulykker eller lignende erhvervsrelaterede lidelser
  • Mindre udskiftning blandt medarbejderne
  • Øget motivation ved at gå på arbejde og dermed større produktivitet
  • Mindre sygefravær
Hvad hjælper vi dig med?

Vi finder sammen med dig frem til, hvad der identificerer dit samlede arbejdsmiljø, så du efterfølgende kan kortlægge det. Det gør dig i stand til beskrive og vurdere dine arbejdsmiljøproblemer. Her vil især inddragelse af sygefraværet blive taget i betragtning. Vi kan hjælpe dig med at prioritere dine arbejdsmiljøproblemer og udarbejde en handlingsplan til løsningen på jeres udfordringer. 

Her er Arbejdstilsynets råd
APV-tjekliste

Ifølge Arbejdstilsynet (AT) er I underlagt visse krav, som I skal overholde, når I gennemfører en APV:

  • APV’en skal være skriftlig.
  • APV’en skal være tilgængelig på virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.
  • APV-processen består normalt af de fem faser. Den enkelte virksomhed må selv vælge de metoder og redskaber, som den vurderer, vil virke bedst.
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.
0 %
SPØRGER DERES KUNDER
0 %
HANDLER PÅ DERES FEEDBACK