Medarbejderundersøgelse

Skabe trivsel, loyalitet og engagement

Anmod om demo

Medarbejderundersøgelser

Datalytic skræddersyr løsninger, gennemfører medarbejderundersøgelsen og rådgiver om udarbejdelse, så den passer præcis til Jeres virksomhed og den situation I befinder jer i.

Voice of the Employee

Medarbejderundersøgelser

I langt de fleste virksomheder udgør medarbejderne den vigtigste ressource og igennem de senere år, er der kommet større fokus på, at medarbejderne trives i deres job, og er tilfredse med forholdene på arbejdspladsen.

Medarbejderundersøgelsen er et redskab, der kan bruges til at skabe trivsel, loyalitet og engagement hos medarbejderne, samt bidrage til din virksomheds evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Som bekendt kan illoyale og utilfredse medarbejdere resultere i lav effektivitet og stor udskiftning i personalet. Modsat sikres den bedst mulige udnyttelse af medarbejdernes evner og ressourcer når de trives.

Medarbejderundersøgelsen giver medarbejderne mulighed for at blive hørt og få indflydelse, og lederne kan drage nytte af denne feedback, som skaber som fundament for forslag og nye ideer til, hvordan trivsel i organisationen kan fremmes. Undersøgelsen kan således hjælpe din virksomhed med at få et indblik i medarbejdernes synspunkter og trivsel, samt ønsker til forbedringer. I kan opnå dyrebar viden om medarbejdernes oplevelser og forventninger, eksempelvis indenfor jobindhold, ledelse, samarbejde med kolleger samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Tilfredse medarbejdere øger den samlede bundlinje, da tilfredshed blandt andet fremmer loyalitet, indsats og engagement, øger produktivitet og endda øger kundetilfredshed.

  • NCB (Nordisk Copyright Bureau, Coda) – APV

    Datalytic har flere gange gennemført NCB’s (Nordisk Copyright Bureau) APV, og har hjulpet NCB godt igennem hele processen. NCB har modtaget fremragende APV…

  • Københavns Kommune – rådgivning og support

    Københavns Kommune udfører alle typer undersøgelser med rådgivning og support fra Datalytic, blandt andet borgerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og ledermålinger. Efter en…

  • Dan-Bunkering A/S – HR workshop

    Dan-Bunkering trængte til en opgradering på HR analyse og undersøgelser. Datalytic’s workshop og træning var i særklasse og gav Dan-Bunkering det…