Markedsresearch

Identificer dine brugere

Anmod om demo

Markedsanalyse

Markedsresearch

1. Intro

Markedsresearch handler om at gøre brug af folks viden og information, med det formål at hjælpe organisationer med at tage bedre afgørelser og at reducere fejltagelser. Det handler om at analysere og fortolke data for hele tiden at være et skridt foran, således at man kan forudsige fremtidige events, handlingsmønstre og brugeradfærd.

2. Hvorfor er det vigtigt?
Konkurrencedygtighed – en holdbar investering

Enhver virksomhed er nødt til at følge med tiden for at være konkurrencedygtig. Det indebærer blandt andet regelmæssig opdatering af produkter og services, at introducere dem på nye markeder og at introducere helt nye produkter og services.

Dybdegående kvantitativt research kan bruges til at identificere markeder og til at forstå diverse kundeprofiler, som kan være altafgørende information hvis din virksomhed skal iværksætte en ny strategi eller lancere et nyt produkt.

Innovation er som regel godt, men bare fordi at et produkt er ”nyt på markedet” er det ikke ensbetydende med succes. Dine konkurrenter vil ikke tøve med at forbedre dit produkt, og dermed stiger kundernes forventninger. Hvis din virksomhed ikke kan følge med markedet, er der flere andre som kan. Selv om I har et virkeligt godt produkt, kan jeres kunder stadig forsvinde lige så langsomt; det kan være at de er blevet mere krævende, eller de er gået over til jeres konkurrent. De stærke virksomheder holder konstant øje med ændringer i deres markedsmiljø for at kunne følge med, hvorfor markedsresearch er en uundværlig del i enhver seriøs og ambitiøs virksomhed.

3. Value proposition

Markedsresearch underbygger din virksomheds beslutningstagning ved at give dig indsigt i markedet, dine konkurrenter, din markedsføring, dine produkter og dine kunder. Du bliver i stand til at tage informerede og velovervejede valg på baggrund af den indsamlede data, som giver dig et solidt og pålideligt grundlag for at skabe en succesfuld markedsføringsstrategi. Grundigt markedsresearch hjælper jer med at komme uden om de typiske fejltagelser i starten, ved at optimere jeres produkt, pris og markedsføring maksimalt inden lancering. Samtidig hjælper den med at fokusere dine ressourcer på de områder, hvor de er mest effektive.

4. Hvad kan vi gøre?

I Datalytic ønsker vi at vores kunder ikke kun er konkurrencedygtige – men forrest på markedet. Derfor er vi med jer i hele processen; fra vores første møde hvor vi kortlægger kritiske punkter, behov og muligheder, til strategi-planlægning og strategi-udøvelse, dataindsamling, behandling og formidling af den indkomne viden, og vi assisterer jer i beslutningstagningen på baggrund af fundne kernepunkter, samt i den videre planlægning og fremtidige løsningsimplementering.

Lad os sammen finde ud af:

1.
Hvem køber jeres produkter/services? (Køn, alder, beskæftigelse, by, baggrund, med mere)
2.
Hvilke generelle trends påvirker disse menneskers liv?
3.
Hvordan bruger de jeres produkter/services?
4.
Hvor tilfredse er de med det?
5.
Hvilket image har folk af jeres brand?
6.
Hvad mener folk om de forskellige aspekter omkring jeres produkter/services; navn, indpakning, form, funktion, markedsføring, pris, med mere?
7.
Hvem er jeres stærkeste konkurrent/er?
8.
Hvilke forbedringer kan gøres for at imødekomme kundernes behov bedre?
9.
Hvordan kan I inddrage kunderne i videreudviklingen af jeres produkter/services?
10.
Er jeres brands vision tydeligt for kunderne?

Markedsresearch opsummeret

Hvorfor Markedsresearch?

Markedsresearch sætter dig i stand til at identificere dine forbrugere, at finde ud af hvad de mener om dine idéer, produkter, services og brand, samtidig med at du får indsigt i hvorledes du aflæser dit marked rigtigt. Dette er uundværlig viden for en succesfuld markedsføringsstrategi, og giver din virksomhed et generelt stærkere, mere solidt og mere pålideligt beslutningsgrundlag.

Hvornår

Markedsresearch skal være en del af din virksomhedsstrategi. I kan gå i gang med at lave markedsresearch allerede inden udviklingen af jeres nye produkt; er der et behov for det, og er folk villige til at købe det? Derefter skal I løbende og konsekvent lave disse markedsresearch for den bedst mulige markedsføring og lancering overhoved. Det er vigtigt at have i sinde, at forbrugernes motivation og adfærd ændrer sig over tid, hvorfor det er vigtigt med løbende og regelmæssig research.

Hvordan vil det hjælpe din virksomhed?

Det afhænger af hvilket marked du er på, og hvad du har brug for at finde ud af. Hvis du skal lancere et nyt produkt, kan du undersøge hvorvidt det appellerer til folk, hvem din målgruppe er, hvor stort markedet er, hvem dine konkurrenter er, og hvordan din virksomhed er placeret på markedet. Markedsresearch gør dig i stand til at teste alt fra idéer, opfattelse af produkt, forbrugsvaner, til motivationsfaktorer for et køb.

I Datalytic er kun det bedste godt nok, hvorfor vi kommer hele vejen rundt om markedet, kunderne, konkurrenterne og produkterne. Sammen med jer kortlægger vi jeres virksomheds behov og markedsresearch strategi, og sætter realistiske fremtidige milepæle. Vi garanterer jer resultater, som kan rykke jeres virksomhed i den helt rigtige retning.