Arbejdspladsvurdering

Afdæk og løs problemer på arbejdspladsen

Anmod om demo

APV

Voice of the Employee

APV / Arbejdspladsvurdering

Det er lovpligtigt for alle virksomheder i Danmark, der har ansatte, at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal gennemføres mindste hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og metoder, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at APV’en bliver gennemført, og hvordan medarbejderne skal inddrages i processen. Formålet med at udføre en APV er, at finde ud af om I har problemer med arbejdsmiljøet, samt at afdække hvor de eventuelle problemer findes, hvordan de løses, hvem der har ansvaret for det og hvornår der skal følges op.

Hos Datalytic har vi stor erfaring med at gennemføre og rapportere APV. Desuden rådgiver vi omkring udarbejdelse, gennemførsel og implementering af ændringer i organisationen.

Vi hjælper dig med at afdække hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er særligt vigtige, at have fokus på netop indenfor din branche, samt hvilke love og regler du skal være opmærksom på.

 

Har I brug for en kompetent APV sparringspartner, så ring
og hør nærmere / aftal et møde.
  • NCB (Nordisk Copyright Bureau, Coda) – APV

    Datalytic har flere gange gennemført NCB’s (Nordisk Copyright Bureau) APV, og har hjulpet NCB godt igennem hele processen. NCB har modtaget fremragende APV…

  • Københavns Kommune – rådgivning og support

    Københavns Kommune udfører alle typer undersøgelser med rådgivning og support fra Datalytic, blandt andet borgerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og ledermålinger. Efter en…

  • Dan-Bunkering A/S – HR workshop

    Dan-Bunkering trængte til en opgradering på HR analyse og undersøgelser. Datalytic’s workshop og træning var i særklasse og gav Dan-Bunkering det…