Københavns Kommune – rådgivning og support

Københavns Kommune udfører alle typer undersøgelser med rådgivning og support fra Datalytic, blandt andet borgerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser og ledermålinger.

Efter en grundig gennemgang af forskellige udbydere på analysemarkedet, valgte vi analysesoftware fra QuestBack gennem Datalytic, og med konsulentydelse og support fra Datalytic.

QuestBack løsningen med Datalytic er samlet set den bedste. Datalytic’s løsning giver os mulighed for dialog med vores borgere, hvilket medfører forbedret beslutningsgrundlag hos de forskellige afdelinger i kommunen.

Datalytic’s rådgivning har gjort en stor forskel for den måde, som Københavns kommune arbejder med spørgeskemaundersøgelser på i dag.

Kontakt Datalytic for at høre mere om typen af løsning: 70701480

0000