Det Faglige Hus – VoM

DFH (Den Faglige Hus) vægter medlemstilfredshed og loyalitet meget højt, og derfor har DFH gennem mange år samarbejdet med Datalytic om VoM (voice of the member), for at få den mest effektive metode udviklet for måling af tilfredshed og loyalitet. Det frie fagforeningsvalg har øget behovet for medlemsundersøgelser og viden om hvad skal der til, for at holde på de eksisterende medlemmer.

DFH har afsat interne ressourcer til løbende at overvåge medlemmernes tilfredshed og loyalitet og her har Datalytics rådgivning og bistand været meget værdifuld. Datalytics rådgivning spænder vidt fra strategi og inspirationsworkshops til direkte hands on konsulent bistand, hvor Datalytic har bistået DFH med viden om dashboards, bygget som handlingsorienteret rapportering. Med dashboard løsningen kan DFH løbende følge med i medlemmernes tilfredshed og loyalitet, og se resultaterne live fordelt på de enkelte afdelinger og medarbejdere i hele landet.

Datalytic’s professionelle rådgivning og researchkonsulenter er med til at sikre en god projekt ROI, en høj og rigtig udnyttelse af DFH’s interne ressourcer, og ikke mindst mulighed for løbende at kunne iværksætte lokale initiativer for at forbedre medlemstilfredshed og loyalitet.

DFH har stor glæde af muligheden for at følge op på svarene individuelt/follow up i form af brandslukning eller redning af medlemskaber. De tiltag, som DFH har sat i værk på baggrund af deres VoM, har medvirket til en væsentlig stigning i medlemstilfredsheden.

Datalytic’s rådgivning og implementering har gjort en stor forskel for den måde, DFH arbejder med NPS og loyalitet på i dag.

Kontakt Datalytic for at høre mere om typen af løsning: 70701480

0000