Aleris Hamlet – VoP

Datalytic’s VoP (voice of the patient) løsning er integreret med Aleris Hamlets patientsystemer, som derved automatiserer hele processen og minimere manuelle rutiner i forbindelse patient tilfredshedsundersøgelser.

Dette er normalt en tung administrativ proces, men invitation til undersøgelse sendes her ud automatisk efter endt patientforløb, og resultaterne løber automatisk ind i dashboards til ledelsen.

Datalytic’s VoP giver Aleris Hamlet den rette indsigt i patienternes oplevede service, tilfredshed og loyalitet, og udviklingen følges over tid.

VoP løsningen er udarbejdet til Aleris Hamlet og giver Aleris Hamlet det rapporteringsværktøj, som gør en forskel i det strategiske fremadrettede arbejde med patientloyalitet og tilfredshed.

Kontakt Datalytic for at høre mere om typen af løsning: 70701480

0000