1_Pressemeddelelse

QuestBack Denmark skifter navn til Datalytic, men fortsætter derudover sine aktiviteter som tidligere.

Den uafhængige og selvejende virksomhed QuestBack Denmark ApS har været partnervirksomhed for QuestBack Group A/S i det danske marked igennem de seneste 5 år.
QuestBack Denmark, der nu skifter navn til Datalytic, repræsenteres af Nanna Rømer Sørensen og Torben Midtgaard, der har været tilknyttet QuestBack Groups aktiviteter i det Danske marked siden 2009 – tidligere som ledende medarbejdere i datterselskabet QuestBack Danmark og seneste som ejere af partnervirksomheden QuestBack Denmark.

QuestBack AS er en international software virksomhed, med hovedkontor i Oslo, der leverer feedback løsning og software.

Virksomheden QuestBack Denmark har som partner leveret QuestBack Groups software, men har derudover primært leveret egne managed services til de danske QuestBack kunder indenfor kunde- og HR research, primært indenfor EFM området.

Udvikling

QuestBack Group ønsker at udvide sine aktiviteter på softwareområdet og udvider derfor sit netværk i Danmark med flere partnere. QuestBack Group har blandt andet introduceret endnu en partnervirksomhed, PCC, der primært vil fokusere på softwaresalg.

Vores fokus

Datalytic, det tidligere QuestBack Denmark, vil fortsat, og på samme måde som tidligere, fokusere på at levere sine primære services, hvilket er projektledede research- og konsulentprojekter generelt.
Ligesom tidligere leverer vi services og projekter til QuestBack Groups softwarekunder i Danmark.

Daglig kontakt

Datalytic håndterer som før support og kursusvirksomhed for QuestBack Groups kunder i Danmark, på platformene Essentials, Easy Research og Digium, og vi er fortsat QuestBack Groups kunderepræsentant i Danmark for størstedelen af QuestBack Groups danske softwarekunder.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til Datalytic, QuestBack partner, er du velkommen til at kontakte Nanna Rømer Sørensen på e-mail nanna.romer@datalytic.dk eller på telefon +45 30 10 33 11
Har du spørgsmål, du ønsker at stille direkte til QuestBack Group, kan du kontakte Tobias Rosenfeld på QuestBack Groups Oslo kontor, på e-mail: tobias.rosenfeld@questback.com eller telefon +47 92 83 81 66

De bedste hilsner
Nanna Rømer Sørensen
Torben Midtgaard
Datalytic ApS